Flore de Gand: wat en waarom?

In de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw floreerde de horticultuur binnen en rond Gent. De Gentse Plantentuin en tuinbouwers genoten tot ver buiten de stads- en landsgrenzen grote faam. Dit project wil de rijke geschiedenis van de Gentse horticultuur en het bijhorende (im)materiële erfgoed onder de aandacht brengen bij het brede publiek.

Meer dan bioloog

Drie Gentse protagonisten en vooraanstaande botanici staan centraal: Aimé en Julius Mac Leod en Charles Van Hoorebeke. Als biologen legden zij prachtige herbaria aan én vervulden ze een belangrijke maatschappelijke rol. Het project wil hun herbaria, die worden bewaard in de Gentse Plantentuin, inventariseren, contextualiseren en digitaliseren om ze vervolgens onder de aandacht te brengen van het brede publiek. Deze herbaria bieden tegelijk een unieke blik op de beginperiode van de Plantentuin en de overgang naar haar huidige locatie.

Planten worden vaak in moeilijke omstandigheden verzameld, gedroogd en opgeslagen om hen te bewaren als onderzoeks- en referentiemateriaal. Deze prachtige herbaria zijn bij het brede publiek nauwelijks gekend en zijn slechts beperkt toegankelijk voor niet-wetenschappers.

Charles Van Hoorebeke en Aimé en Julius Mac Leod waren méér dan bioloog. Zo pleitte Julius Mac Leod voor de vernederlandsing van het hoger onderwijs aan de Gentse universiteit en was hij een van de initiatiefnemers van het Hoger Onderwijs voor het Volk. In dit project zullen we de wetenschappelijke neerslag van hun werk (planten verzameld in de Plantentuin en de streek) linken aan hun maatschappelijke invloed in de stad Gent en binnen de samenleving.

Gebouwen en verhalen

Ook in het huidige straatbeeld verwijzen talrijke relicten naar de bloeiperiode van de Gentse horticultuur. Het gaat bijvoorbeeld om foto’s met straatnaamborden of monumenten, huizen waar vroeger serres stonden en plaatsen waar (bloemen)markten doorgaan. Ook historische beelden met onder andere verdwenen gebouwen van de Gentse Plantentuin of het vroegere Floraliënpaleis zijn interessant.

Historische beelden van de Gentse horticultuur werden verzameld en in de Gentse streetview geplaatst. IDLab stelt daarvoor de tools ter beschikking die ontwikkeld werden in kader van het BELSPO Brain-BE project UGESCO, waarmee zij de tijdruimtelijke verrijking van erfgoedcollecties faciliteert. Deze tools laten het toe om beelden uit het verleden in het huidige straatbeeld te plaatsen, zowel op computationele of automatische wijze, als via crowdsourced tools.

Tijdens de Flore de Gand Expo in de Krook (10-2020) werd het publiek aangemoedigd om relevante foto’s mee te brengen, in te scannen en te voorzien van metadata. Ook zij die een passend verhaal wilden vertellen (omtrent de foto’s), waren welkom om dit tijdens het publieksmoment op te laden in ons platform. Wie dat wil kan nog steeds zijn mooiste beeld of strafste verhaal hier met ons delen.

Ter gelegenheid van de Groene Zesdaagse werden de points of interest (POI’s) omtrent horticultuur gebruikt voor het maken van wandelingen en fietstochten.

Kan u niet wachten om uw mooiste foto en strafste verhaal met ons te delen, dan kan u hier al aan de slag gaan.

Cross-over tussen de herbaria, verhalen, beelden en maatschappelijke rol van de drie botanici

Finaal zullen de herbaria samen met alle data (foto’s en verhalen) opgeladen en gelinkt worden in het erfgoedportaal van de Universiteit Gent. Er zullen ook links gelegd worden met Archiefbank Vlaanderen, de Plantentuin Meise en het Belgisch Biodiversiteitsplatform. De tools van IDLab worden voorgesteld en ter beschikking gesteld aan de erfgoedgemeenschap. We organiseren verschillende workshops en tonen andere erfgoedbeheerders hoe ook zij aan de slag kunnen gaan met deze interactieve tools.

Tijdens het project wordt onderstaande workflow gerealiseerd om de horticulturele rijkdom van Gent in beeld te brengen, toegankelijker te maken en te linken aan andere collecties.

 

Meer weten over Flore de Gand? 

Wil je nog meer informatie? Contacteer ons via floredegand@ugent.be of bel +32 485 00 16 90.