Beelden

Beelden en verhalen helpen de rijke geschiedenis van de Gentse horticultuur tot leven wekken. Van bij de kiem tot aan het gebruik verbeelden talloze postkaarten, foto’s en affiches de weg die een plant aflegt en het vakmanschap dat hiermee gepaard gaat.  

Flore de Gand verzamelde talloze (historische) beelden van de Gentse horticultuur. De beelden werden op verschillende manieren verzameld. Geïnteresseerden konden tijdens de expo Flore de Gand in de Krook relevante beelden en verhalen opladen via de interactieve tafel. Daarnaast werd er via crowdsourcing een groot aantal beelden en verhalen toegestuurd door de community, aangeleverd door mensen uit het werkveld en opgeladen via de website. Flore de Gand ging tot slot ook zelf actief op zoek naar beelden in publicaties, archieven en beeldbanken, en verzamelde beelden uit collecties van de projectpartners en erfgoedspelers in en rond Gent. 

Buitenaanzicht van het Botanisch Instituut in de Ledeganckstraat
Historische points of interest 

De beelden werden in de mate van het mogelijke gemetadateerd, waaronder met (exacte) locatiegegevens. Op basis van deze locatiegegevens werden points of interest aangeduid: plaatsen waar bloemenmarkten doorgingen, de Floraliën het levenslicht zagen, bekende kwekers hun serres hadden of monumenten getuigen van het belang van de sierteelt voor deze stad. Veel points of interest bevinden zich in de ‘kuip’ van Gent, maar ook de deelgemeenten en naburige gemeenten dragen hun steentje bij. De invloed van de sector overstijgt immers de lokale en regionale grenzen. 

Via onze interactieve kaart kan u al even grasduinen in onze beeldbank en ontdekken welke groene sporen van dit horticulturele verleden in uw buurt terug te vinden zijn. Hierbij vormt elk beeld een point of interest op de kaart. Deze kan interactief bevraagd worden op basis van locatie, foto’s in de buurt, het type beeld enz.

Prentbriefkaart met daarop de villa en serres van het tuinbouwbedrijf ‘Camelia’ van Victor De Bisschop in Drongen
Prentbriefkaart met daarop de teeltgronden van het bedrijf van C. Aelterman-Bracke in Destelbergen.

 

 

 

 

 

 

Helaas beschikken we niet altijd over voldoende (locatie)gegevens om een beeld als point of interest aan te bieden via de interactieve kaart. In het beeldenoverzicht vindt u alle beelden die tijdens de verschillende projectfasen verzameld of aangeleverd zijn, ook van de beelden die nog niet via de interactieve kaart terug te vinden zijn.

Actief erfgoed

Enkele points of interest werden bijkomend gecontextualiseerd, gekoppeld aan verhalen en opgenomen in wandel- en fietsroutes. Aan de hand van deze boeiende routes kan u zelf actief aan de slag gaan met het horticultureel erfgoed en verborgen groene parels uit de buurt ontdekken.