Beelden en verhalen

Beelden en verhalen helpen de rijke geschiedenis van de Gentse horticultuur tot leven wekken. Flore de Gand ging actief op zoek naar foto’s, prenten en affiches in publicaties en beeldbanken. Via crowdsourcing kregen we van enthousiaste geïnteresseerden ook relevant materiaal toegestuurd.

Buitenaanzicht van het Botanisch Instituut in de Ledeganckstraat

Uit deze beelden werden points of interest (POI’s) gefilterd: plaatsen waar bloemenmarkten doorgingen, de Floraliën het levenslicht zagen, bekende kwekers hun serres hadden of monumenten getuigen van het belang van de sierteelt voor deze stad. Veel points of interest bevinden zich in de ‘kuip’ van Gent, maar ook de deelgemeenten en naburige gemeenten dragen hun steentje bij. De invloed van de sector overstijgt immers de lokale en regionale grenzen.

Via onze interactieve kaart kan u al even grasduinen in onze beeldbank en ontdekken welke beelden we reeds uit je buurt verzameld hebben. Enkele points of interest werden ook bijkomend gecontextualiseerd en opgenomen in fiets- en wandelroutes.

IDLab ontwikkelt een methodologie om refotografie toe te passen op de verzamelde historische beelden. Deze toepassing zal ons in staat stellen beelden uit het verleden automatisch te herkennen in de hedendaagse streetview. Bijkomend onderzoek is nodig om artefacten op foto’s te duiden.