Zoekwijzer

De geschiedenis van de Gentse horticultuur en de onderzoeksmogelijkheden van het bijhorende (im)materiële erfgoed zijn weinig gekend. Er zijn daarenboven vele schakels die de geschiedenis ervan mee vormgeven, van onderzoeker over teler, tot onderwijzer. De talloze bronnen en objecten die ze opmaken of ontvangen, vaak vanuit verschillende perspectieven, behoren allemaal tot dit rijke erfgoed. 

 Flore de Gand geeft onder Resultaten > Botanici aan welke bronnen bruikbaar zijn voor onderzoek naar drie vooraanstaande botanici die binnen het project Flore de Gand centraal stonden: Aimé Mac Leod, Julius Mac Leod en Charles Van Hoorebeke. Het geeft meer specifiek een overzicht van archieven, collecties en literatuur die nuttig zijn voor een studie naar deze Gentse protagonisten. De focus ligt niet alleen op de wetenschappelijke neerslag van hun werk, maar ook op hun maatschappelijke invloed in de stad Gent en binnen de samenleving.

Flore de Gand werpt in deze zoekwijzer bijkomend een verkennend licht op andere botanici en botanische instituten, relevante opleidingen, kwekers, telers en verkopers, en sierteeltverenigingen die in en rond Gent actief waren. Naast literatuur- en websiteverwijzingen brengt het enkele archieven en collecties in kaart die als uitgangspunt kunnen dienen om een onderzoek naar de geschiedenis van de Gentse horticultuur sinds de achttiende eeuw aan te vatten. Het geeft per type archiefvormer ook aan welke archiefstukken aangetroffen kunnen worden en hoe de onderzoeker hier mee aan de slag kan gaan. 

De bronnen met betrekking tot de Gentse horticultuur zijn potentieel ontelbaar, maar vaak onbekend of verspreid. De zoekwijzer is dan ook niet volledig en wordt regelmatig aangevuld. 

Zelf op onderzoek in de collecties?

Flore de Gand bracht archieven en collecties in kaart die als basis kunnen dienen voor verder onderzoek naar de Gentse horticultuur. De archieven worden aangemeld bij Archiefpunt. Hieronder vindt u een overzicht.

Archieven van sierteeltverenigingen
Archief Bewaarplaats Datum
Archief Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde/ Floraliën Liberas 1808-heden
Archief Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde/ Floraliën Universiteitsbibliotheek Gent 1815-1911
Archief Société pour l’exploration de la flore Phanérogamique des Flandres Universiteitsbibliotheek Gent 1856-1862
Archief Société d’Horticulture Universiteitsbibliotheek Gent 1855, 1885
Archief Société Dodonaea Universiteitsbibliotheek Gent 1851-1897
Archief Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea Universiteitsarchief Gent 1945-1958
Archief Société l’Avenir Horticole Universiteitsbibliotheek Gent 1875-1909
Archieven van plantentuinen

 

Archief Bewaarplaats Datum
Archief Baudelo Plantentuin Gent Universiteitsbibliotheek Gent 1837-1910
Plannen Plantentuin Gent Universiteitsbibliotheek Gent 1931
Plannen Plantentuin Gent Universiteitsarchief Gent 1900-1981
Archief Plantentuin Universiteitsarchief Gent 1813-heden
Archieven van opleidingen
Archief Bewaarplaats Datum
Archief Tuinbouwschool Melle Tuinbouwschool Melle 1849-heden
Archief Rijkslandbouwhogeschool UGent Universiteitsarchief Gent 1849-1999
Archief faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent Universiteitsarchief Gent 1879-2014
Archief faculteit Wetenschappen UGent Universiteitsarchief Gent 1837-2018
Collectie cursussen UGent Universiteitsarchief Gent 1839-heden
Archieven van kwekers, telers en verkopers
Archief Bewaarplaats Datum
Archief sierplantenkweker Buyle, Lochristi Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling 1900-1933
Archief sierplantenkweker Haerens, Zomergem Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling 1935-1964
Archief sierplantenkweker La Drève-Meyfroot, Destelbergen Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling 1936-1960
Archief sierplantenkweker Moentjens, Mariakerke Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling 1885-1902
Archief boomkwekerij Calle-Plant C.V., Wetteren Calle-Plant C.V. 1940
Archief camelliakwekerij Guy Van Rysseghem, Lochristi Guy Van Rysseghem 1850-heden
Archief sierteler (buxus) Vanhulle B. & C., Maldegem-Kleit Vanhulle B. & C. 1900-1950
Collectie bedrijfsdocumenten Luc Devroe Luc Devroe 1890-1970
Archief Bloemisterij De Clerq en zonen Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling 1955-2005
Archief bloemisterij Cyriel Van Durme Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw
Collectie Bloemisterijen Melle Documentatiecentrum Melle

Er zijn verschillende bronnen die een overzicht bieden van sierteeltbedrijven in en rond Gent, waaronder de Annuaire de commerce et de l’industrie de Belgique, de Wegwijzers van de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en de Annuaire du Fleuriste. Ze geven niet alleen een indicatie van de hoeveelheid aan bedrijven, maar vaak ook van hun geografische verspreiding en (evolutie van) hun teelt. Ze kunnen als uitgangspunt dienen om onderzoek naar deze bedrijven te starten. 

Archief Gent stelde een overzicht samen van alle bedrijven die tussen 1862 en 1896 actief waren in de Gentse horticultuur. In dit overzicht staan per jaar de bedrijfsnaam, de locatiegegevens en de teelt van 13.500 bedrijven uit Gent en omstreken. De databank is samengesteld op basis van gegevens uit de Wegwijzers van de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen, aanwezig in Archief Gent. Een voorname doelstelling was om op basis van deze gegevens de beelden en verhalen die tijdens het project Flore de Gand verzameld werden te linken aan exacte locaties. De databank is echter nog niet volledig. Voor de periodes voor 1862 en na 1896 wordt de databank in de toekomst verder aangevuld en verrijkt met gegevens uit de Wegwijzer en uit vele andere bronnen. Er wordt ook nog gewerkt aan een concordantie tussen de oude en huidige straatnamen. 

Archieven van andere actoren 

Veel van de hierboven vermelde archieven zijn disparaat bewaard of vermengd geraakt met andere archieven. Dit zorgt vaak voor een versnippering van dit erfgoed – en bijgevolg van het geheugen en de geschiedenis ervan. Het is dan ook belangrijk de verschillende archiefvormers samen of naast elkaar te bestuderen. Daarenboven komen er nog andere types archiefvormers of archieven in aanmerking. De geschiedenis van de horticultuur is namelijk niet in een vacuüm gebeurd, maar komt tot stand door interactie met andere archiefvormers. Onder meer archieven van provincies, arrondissementscommissariaten, steden en gemeenten, O.C.M.W. (en rechtsvoorgangers), kerkfabrieken, notariaten, registratiekantoren en rechtbanken kunnen onderzoek naar dit erfgoed verrijken. 

Opbouw zoekwijzer 

De zoekwijzer kwam tot stand binnen het project Flore de Gand dat in 2018 werd opgestart. Het project tracht het verdwijnende sierteeltverleden van Gent en omstreken terug onder de aandacht te brengen. Een van de doelstellingen was de opmaak van een overzicht van relevante archieven met betrekking tot Aimé Mac Leod, Julius Mac Leod en Charles Van Hoorebeke. Het resultaat hiervan is een zoekwijzer Flore de Gand. 

 De zoekwijzer werd samengesteld door naar deze protagonisten op zoek te gaan in verschillende ergfoeddatabanken en -toegangen, en naslagwerken. Tijdens deze prospectie werden er ook verschillende lokale erfgoed- en heemkundige kringen aangeschreven en gingen de projectpartners in de eigen collectie op zoek naar archieven. Er zijn bijkomend ook andere archieven gevonden die relevant zijn voor onderzoek naar de geschiedenis van de horticultuur in en rond Gent. Die verwijzingen werden mee gebundeld en aangevuld in de zoekwijzer. Alle archiefcollecties werden daarnaast geïdentificeerd in archieffiches en aangeleverd aan Archiefpunt. Tot slot werd er een inleidende leeswijzer samengesteld met literatuur- en websiteverwijzingen naar relevant materiaal over de drie protagonisten en de Gentse horticultuur meer algemeen.