Aimé Mac Leod

Aimé Florimond Mac Leod (1804-1893) was een welgestelde wijnhandelaar die zich vestigde in Gent. Hij was de vader van Julius Mac Leod. Aimé Mac Leod werkte samen met Adolphe Quetelet, waarmee  hij onderzoek naar  fenologie verrichte. Hij bestudeerde samen met botanicus Jean Kickx jr. de nesten van zwaluwen door middel van wetenschappelijke waarneming. Met de gegevens van dit onderzoek werd de statistische methode in de biologie geïntroduceerd.  Aimé Mac Leod stelde een herbarium op dat in de Gentse Plantentuin bewaard wordt.

Meer weten over Aimé Mac Leod?

Flore de Gand nam extra context op in Wikipedia:

Zelf op onderzoek in de collecties?

Flore de Gand bracht archieven en collecties in kaart die als basis kunnen dienen voor verder onderzoek naar Aimé Mac Leod. De archieven worden aangemeld bij Archiefpunt. Hieronder vindt u een overzicht.

Archief Bewaarplaats Datum
Herbarium Aimé Mac Leod Plantentuin Gent 1830-1861
Prent manuscript dr. Verhaeghen VLIZ 1846