Verankering

De verzamelde biografische gegevens en evoluties, de opgespoorde archieven, de gedigitaliseerde beelden alsook het volledige projectmanagement worden duurzaam beheerd in de UGIAS/DAV-omgeving. 

Er werd afgesproken dat alle horticultuurbeelden, geschonken tijdens het Flore de Gand-project, worden overgemaakt aan Liberas en/of Archief Gent. Liberas en Archief Gent engageren zich om naar de toekomst toe horticultuurarchieven te ontvangen. Archief Gent focust daarbij op de ‘Gentse’ sierteeltarchieven terwijl Liberas alle siertelers en ondernemers buiten het Gentse wil capteren. 

 Archiefpunt Vlaanderen ontvangt alle ISAD-fiches mbt horticultuurarchieven, die in fase 1, 2 en 3, werden aangemeld of gevonden. 

 Archief Gent en Liberas volgen ook het historisch onderzoek op naar het sierteeltverleden in Vlaanderen. Samen met de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Platenkunde (KLMP) zal

1. een onderzoek naar 250 jaar bloemenmarkt op de Gentse Kouter opgestart worden en

2. een onderzoek naar de veelheid van sierteeltbedrijven in het Gentse en de betekenis van deze bedrijven voor de regionale economie.