Samenhangend narratief

Het project Flore de Gand doorliep drie fases. Doorheen deze fases:

   • Inventariseerden en digitaliseerden we de herbaria van de protagonisten.
   • Maakten we actorfiches op en wikipagina’s van de belangrijkste protagonisten in het veld.
   • Gingen we op zoek naar bewaarplaatsen van horticultuurarchieven en verzamelden deze archieven in een archiefgids.
   • Verzamelden we historische beelden en verhalen van sierteeltbedrijven, met als doel deze beelden te visualiseren in de interactieve kaart.
   • Bouwden we een administratief archief op en verzamelden we de projectresultaten van het project Flore de Gand.
   • We legden enkele oude sierteelttechnieken vast in filmpjes.

De verzamelde projectresultaten zullen integraal opgenomen en duurzaam beheerd worden in het UGent-archiefbeheersysteem. UGent werkt met een GIAS-omgeving die aangepast werd aan de UGent-noden en die gekoppeld wordt aan Digitaal Archief Vlaanderen. Zo werd een beeldbank opgezet en werden de standaarden ISAD, ISAAR en ISDF volledig geïntegreerd. Meer nog, de principes van de RIC-standaard werden geïmplementeerd. RIC stelt ons in staat om ogenschijnlijk onsamenhangende elementen met elkaar te verbinden, zowel binnen het systeem, als te linken aan externe websites of systemen. Dit stelt ons in staat om de hogergenoemde elementen samen te brengen in één verhaal of meerdere verhalen die aan elkaar gelinkt zijn. Deze omgeving gaat in productie in september 2021 en zal in de loop van 2021-2022 uitgerold worden naar de verschillende doelpublieken.

Concreet voor het Flore de Gand-project bouwden we het dossier op van de Sierteelt in de 19de eeuw. We koppelen de belangrijkste spelers (organisaties en protagonisten), de historische beelden, archieven en archiefstukken en de filmpjes waarin oude technieken zijn opgenomen.

 

We kunnen in UGIAS ook vertrekken vanuit een protagonist, nl. Prof. Julius Mac Leod. We beschrijven op eenzelfde manier de protagonist en koppelen alle relevante websites (Wiki, BestorOdis, …) aan de biografie in UGIAS. De rol die Julius Mac Leod speelde in de Gentse Plantentuin en aan de opleiding Plantkunde wordt eveneens beschreven. Vervolgens worden zijn herbaria en alle archiefstukken zowel aanwezig binnen UGent als buiten de UGent (Letterenhuis, Stadsarchief Oostende, …) opgespoord, beschreven, gedigitaliseerd en gekoppeld binnen het UGIAS. Finaal wordt Julius Mac Leod gekoppeld aan de relevante foto’s en verhalen die betrekking hebben op zijn figuur.