Digitale duurzaamheid

Scripts van de tools/technieken die hieronder worden opgelijst zullen we na afloop van het project aanbieden via onze github (zo kunnen ze makkelijk hergebruikt worden in andere toepassingen). Bovendien zijn er ook een aantal papers under submission waarin we de tools/technieken in detail uitleggen. Deze zullen, na publicatie, ook opgenomen worden onder de “Publiek en Pers“-sectie van deze website.

Kwaliteitsmeting en optimalisatie van de digitaliseringsprocedure voor ingebonden historische herbaria

Fragiele, gedeeltelijk ingebonden herbariumvellen worden gedigitaliseerd en samen met hun inventaris opgenomen in het virtueel herbarium van het Agentschap Plantentuin Meise.

RAW-beelden met controlestrip en barcodes worden automatisch omgezet in een ‘compositie’ (TIFF). Deze volgt dezelfde layout en structuur als in de huidige workflow van de Plantentuin Meise. Hiervoor werden scripts ontwikkeld die op basis van de RAW-beelden de pagina, controlestrip en barcodes kunnen detecteren en analyseren. Deze procedure verbetert automatisch de kwaliteit van het beeld indien nodig, en controleert deze op focus, white balance, etc. Via de barcodes wordt de link gelegd met de inventaris, zodat de metadata aan het digitale beeld worden gekoppeld. Het herbariumvel wordt automatisch rechtgetrokken zodat het onder optimale omstandigheden digitaal kan worden aangeboden voor verder onderzoek en consultatie.

In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek en Meemoo wordt in deze periode ook de duurzame opslag voor het beeldmateriaal geconcretiseerd. Zodra de digitalisering en nabewerking klaar zijn, kan tot duurzame bewaring worden overgegaan. Beelden van het herbarium van Charles Van Hoorebeke en Aimé McLeod zijn nu alvast beschikbaar via www.botanicalcollections.be.

Cross-collection linking en analyse van de vindplaatsen doorheen de tijd

In de voorbije maanden werd gestart met de ontwikkeling van een interactieve toepassing OPEN KAART, met vindplaatsen van planten uit de herbaria en geotagged media (foto’s mbt horticulturele rijkdom).

De kaart is de toegangspoort tot andere collecties. Zo ontstaat cross-collection linking met Botanical collections, wikidata, e-wvd, waarnemingen.be, kunst, … De eerste resultaten, waaronder een link met dialectnamen, zijn positief en worden in de volgende fases verder geëxploreerd. Deze tijdruimtelijke links plaatsen de herbaria en collecties in een breder, landelijk perspectief.

Voor de kwaliteitsmeting van de digitalisering en cross-collection linking van herbaria werd er een software ontwikkeld door IDLab. De software voor de Automatic Colorscale Checker wordt aangeboden via CEST.

Ontwikkeling interactieve kaart 

Alle verzamelde beelden en hun bijhorende metadata worden getoond via de interactieve kaart. Hierbij vormt elk beeld een ‘point of interest’ (POI) op de kaart. Deze kan interactief bevraagd worden op basis van locatie, foto’s in de buurt, het type beeld enz. 

 De kaart is eenvoudig uitbreidbaar met nieuwe beelden en andere collecties of functionaliteiten. De interactieve kaart is raadpleegbaar via deze pagina waar ook nieuwe beelden door het publiek kunnen worden opgeladen.  

Naast een beeld kan steeds ook een verhaal (audio – 2 minuten) een locatie (POI) en extra metadata worden toegevoegd. Er werd eveneens een set-up met scanner ontwikkeld die eenvoudig kan ingezet worden bij tentoonstellingen. 

 Door studenten van de UGent, campus Kortrijk (ELA-ICT/IO) werd een afgeleide van de interactieve kaart (werkt met subset van de dataset) ontwikkeld. Deze afgeleide werkt met een subset van de dataset. 

Analyse van het beelddataset – ontwikkeling streetview

De verzamelde beelddataset werd in detail geanalyseerd. Clustering faciliteert het zoeken naar beelden met zelfde/specifieke inhoud en geeft ook een beter zicht op de samenstelling van het collectief.   

Via refotografie probeert men een beeld uit het verleden te mappen op de streetview van vandaag. 

Hiervoor werden uit de beelddataset de gebouwen geselecteerd. Verder onderzoek is nog nodig om de beelden optimaal in elkaar te ‘schuiven’