Digitalisatie

Kwaliteitsmeting en optimalisatie van de digitaliseringsprocedure voor ingebonden historische herbaria.

Fragiele (gedeeltelijk ingebonden) herbariumvellen worden gedigitaliseerd en samen met de inventaris opgenomen in het virtueel herbarium van het Agentschap Plantentuin Meise (www.botanicalcollections.be).

RAW beelden met controlestrip en barcodes (zoals hieronder weergegeven – beeld links) worden automatisch omgezet in een ‘compositie’ (TIFF) die dezelfde layout/structuur volgt als deze die gebruikt wordt in huidige workflow van Plantentuin Meise. Hiervoor werden scripts ontwikkeld die op basis van de RAW beelden/analyses de pagina, controlestrip en barcodes kunnen detecteren/analyseren. Deze procedure verbetert automatisch de kwaliteit van het beeld indien nodig (en controleert deze op focus/white balance/etc.). Tevens wordt via de barcodes de link gelegd met de inventaris, zodat de metadata aan het digitale beeld wordt gekoppeld. Het herbariumvel wordt automatisch ook rechtgetrokken (zie onderstaande figuur – beeld rechts) zodat het onder optimale omstandigheden digitaal kan worden aangeboden voor verder onderzoek/consultatie.

In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek en VIAA wordt in deze periode ook de duurzame opslag voor het beeldmateriaal geconcretiseerd, zodat van zodra de digitalisering/nabewerking klaar is, tot deze duurzame bewaring kan worden overgegaan.

Cross-collection linking en analyse van de vindplaatsen doorheen de tijd.

In de voorbije maanden werd ook reeds gestart met de ontwikkeling van een interactieve toepassing (OPEN KAART) met vindplaatsen van planten uit de herbaria en geotagged media (foto’s mbt horticulturele rijkdom). De kaart is ook de toegangspoort tot andere collecties (cross-collection linking met Botanical collections, wikidata, e-wvd, waarnemingen.be, kunst, … ). Eerste resultaten hieromtrent (o.a. link met dialectbenamingen) zijn positief en worden in de volgende fases verder geëxploreerd. Deze tijdruimtelijke links plaatsen de herbaria/collecties ook in een breder, landelijk perspectief.

Segmentatie/herkenning van planten

Uit de RAW beelden kunnen we ook verschillende niet-overlappende planten segmenteren en metadateren, zodat we bij visualisatie/bevraging direct op de juiste planten kunnen inzoomen. Ook voor de automatische classificatie (toekomstig werk – Fase 3) is deze segmentatie belangrijk.