Charles Van Hoorebeke

Charles Joseph Van Hoorebeke (1790-1821) studeerde geneeskunde en later landbouwkunde. Hij had een eigen apotheek, verrichte natuurhistorisch onderzoek en was één van de zestien bedienden van de Gentse Universiteit. In 1817 wordt hij benoemd als de allereerste conservator van de natuurhistorische collectie van de Gentse Universiteit, de voorloper van de Collectie Dierkunde in het Gents Universiteitsmuseum. Charles Van Hoorebeke legde meerdere herbaria aan en diende die in bij wedstrijden uitgeschreven door de Société d’Agriculture et de Botanique.

Meer weten over Charles Van Hoorebeke?

Flore de Gand nam extra context op in Wikipedia:

Zelf op onderzoek in de collecties?

Flore de Gand bracht archieven en collecties in kaart die als basis kunnen dienen voor verder onderzoek naar Charles Van Hoorebeke. De archieven worden aangemeld bij Archiefpunt. Hieronder vindt u een overzicht.

Archief Bewaarplaats Datum
Herbarium Charles Van Hoorebeke Plantentuin Gent 1815
Plantencatalogi Charles Van Hoorebeke Liberas
Gravure Hoorebekia Chiloensis, gemaakt door Massaux Universiteitsbibliotheek Gent
Collectie Charles Van Hoorebeke Universiteitsbibliotheek Gent