Julius Mac Leod

Julius Mac Leod (1857-1919) was de zoon van Aimé Mac Leod. Hij was actief in de biologie en medische basiswetenschappen. Als botanicus specialiseerde hij zich in bevruchting en erfelijkheidsonderzoek. In 1887 werd hij hoogleraar Plantkunde aan de Gentse universiteit en directeur van de Plantentuin. Zijn herbaria worden hier nog steeds bewaard.     

Julius Mac Leod was een groot voorstander van onderwijs voor het volk, in de volkstaal. Hij was lid van studentenvereniging ’t Zal Wel Gaan en van het Willemsfonds. Mac Leod schreef handboeken en publicaties in het Nederlands en gaf les aan land- en tuinbouwers. Zijn inspanningen zetten het Nederlands als wetenschapstaal op de kaart, en legden mee de kiemen voor de vernederlandsing van de universiteit.

Meer weten over Julius Mac Leod?

Flore de Gand nam extra context op in Wikipedia:

Over Julius Mac Leod is er reeds heel wat inkt gevloeid. Je vindt heel wat informatie in volgende publicaties.

Je vindt ook heel wat informatie in volgende online naslagwerken:

Zelf op onderzoek in de collecties?

Flore de Gand bracht archieven en collecties in kaart die als basis kunnen dienen voor verder onderzoek naar Julius Mac Leod. De archieven worden aangemeld bij Archiefpunt. Hieronder vindt u een overzicht.

Archief Bewaarplaats Datum
Herbaria Julius Mac Leod Plantentuin Gent 1858-1873
Brief Julius Mac Leod Stadsarchief Oostende 1875
Archiefstukken Julius Mac Leod GUM
Archiefstukken Julius Mac Leod in archief Faculteit Wetenschappen Universiteitsarchief Gent 1879-1907
Archiefstukken Julius Mac Leod in archief Beheerders van de Universiteit Universiteitsarchief Gent 1878-1956
Inschrijving Julius Mac Leod in inschrijvingsregisters UGent
Universiteitsarchief Gent 1854-heden
Archiefstukken Julius Mac Leod in archief ‘t Zal wel Gaan Universiteitsarchief Gent 1854-heden
Foto’s Julius Mac Leod Universiteitsarchief Gent 1854-heden
Cursussen Julius Mac Leod Universiteitsarchief Gent 1878-1895
Archiefstukken Julius Mac Leod Letterenhuis Antwerpen 1903-1930
Archiefstukken Julius Mac Leod Universiteitsbibliotheek Gent 1867-1926
Archiefstukken Julius Mac Leod Kantl